Inleiding


 “I wonder why. I wonder, why I wonder. I wonder why, I wonder why” (R.Feynman)

Het valt niet mee om je weg te vinden in de data jungle van het internet en de moderne media. Allerlei soms vreemde ideeën en ervaringen kruisen je pad. Hoe ga je daar mee om en wat betekent dat voor je wereldbeeld? Wat is belangrijk? Wat wil je vasthouden? Wat moet je veranderen? Onlangs schreef ik voor mijn kinderen een dun boekje met hoofdlijnen, die ikzelf in de loop der jaren opgepikt heb. Zeg maar, een soort ‘kijk op het leven’. En misschien is dat ook wel iets voor het internet. Dan kunnen we het samen verbeteren en wie weet hebben anderen er ook wat aan. Dus we beginnen maar…

In korte fragmenten film en tekst komen allerlei grote vragen aan de orde: Wat maakt ons eigenlijk tot mensen? Waarom kan je God niet zien? Zijn mensen nu gelijk of niet? Is de bijbel letterlijk waar? Kan de wetenschap alles verklaren? Moet de economie alsmaar groeien? Is er iets grondig mis met ons geld? Wat zijn de nieuwe deugden? Je merkt wel: allemaal vragen over zingeving en over de maatschappij. En antwoorden of niet, we leven in onze gedachten-wereld, zoals een vis in het water; we kunnen niet zonder – ook al zijn we ons daar lang niet altijd van bewust en ook al zijn die gedachten helemaal niet vanzelfsprekend.

We gaan een reis door het verleden maken. Het gaat niet om de geschiedenis op zich, maar om de structuur van je eigen denkwereld en de dilemma’s, hier en nu in je eigen leven. Ga je mee?

Zo’n 25 thema’s komen aan bod – ongeveer in tijdsvolgorde, al is een exacte datering vaak onzeker. De volgorde is intuïtief wel logisch, maar je moet geen simpele oorzaak – gevolg verbanden verwachten. Ik beperk me trouwens ook vooral tot de westerse cultuur. Enerzijds omdat ik daar zelf in opgegroeid ben. Anderzijds is die cultuur nu én dominant, én uitgedaagd.

Een ‘kijk op het leven’ is natuurlijk persoonlijk en subjectief. Toch wil ik waar mogelijk objectief en kritisch blijven. Feiten en meningen lopen dus soms door elkaar heen. Ter compensatie vind je per thema wel een verantwoording van bronnen, die me het meest beïnvloed hebben. Verwacht geen professionele deskundigheid en ook geen volledigheid. Het is al heel mooi als je een beetje wegwijs wordt.

Last but not least: mijn verhaal heeft een christelijke achtergrond. Dat is de wereld waarin ik opgroeide en die ik wil doorgeven. Maar niet ongewijzigd. Geen geijkte, exclusieve, onveranderlijke dogma’s, maar ook geen relativisme, alsof er geen waarheden bestaan. Uiteindelijk dient één vraag zich steeds weer aan: is de toekomst van de mensheid nu Gods werk of mensenwerk? Of anders gezegd: bouwen we met elkaar steeds weer nieuwe ‘torens van Babel’ die ooit weer zullen instorten? Of is het ’de hand van God’ die mensen en de mensheid uitnodigt en door alle ups en downs optrekt? Ik wil het laatste geloven, maar oordeel zelf.

Alles wat bedacht, gezegd en geschreven is, is zeker door mensen gedaan. Vanzelfsprekend, hoe kan het ook anders?! Maar ik geloof dat het echt menselijk is om daarin God bezig te zien en te zoeken. Dus geen fatalisme, scepsis of onverschilligheid, maar verantwoordelijkheid, vertrouwen en liefde! Het maakt een verschil, wat je doet of kiest! Hopelijk inspireert dit betoog je daartoe.

2 Comments

  1. Ik heb de eerste artikelen en filmpjes met grote interesse gelezen. Het smaakt naar meer. Meest boeiende gedachte vind ik het benoemen van Adam als de eerste ‘moderne mens’ en de schepping als het moment van de mentale schepping.
    Wanneer komen de resterende artikelen?

    Post a Reply
    • Dat zijn ook de kernpunten! Elke paar maanden komt er meer. De meeste videos maken we in het buitenland en dat vraagt tijd! Onderaan deze pagina kun je aanvinken als je gemaild wil worden bij nieuwe updates.

      Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *