Roots & Wonders

Op zoek naar de mentale ontwikkeling van de mens


Het valt niet mee om je weg te vinden in de data jungle van het internet en de moderne media. Allerlei soms vreemde ideeën en ervaringen kruisen je pad. Hoe ga je daar mee om en wat betekent dat voor je wereldbeeld?

Read More

We beginnen met de hamvraag: Is het heelal nou toevallig, zonder richting of doel en daarom uiteindelijk zonder betekenis? Of is de wereld door God geschapen, door de mens bedorven en in afwachting van Gods herstel tot volmaaktheid?

Read More

We weten eigenlijk maar heel weinig over de oorsprong van het leven. Mist de wetenschap iets fundamenteels en kunnen we daarom het leven niet verklaren?

Read More

 Goede gedachten, goede woorden, goede daden We zagen eerder al dat oude religies mensen moesten helpen de natuur te beheersen (zie ‘goden’) en de vrede te bewaren (zie ‘macht’). In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe vanaf zo’n 1000 jaar BC onder invloed van een groeiend zelfbewustzijn (zie ‘innerlijk leven’) de godsdienst een nieuwe dimensie krijgt. Ethiek wordt belangrijk, al verdwijnen de politieke – en natuurbeheersing kant...

Read More

 Wereldwijd ontwaken Het laatste millennium voor Christus is de zgn. Spiltijd. Dan vindt er een enorme ethische omwenteling plaats, niet alleen door Zarathustra in Perzië, maar ook elders in de wereld o.a. door Boeddha in India; door Confucius en Laotze in China; door (voor christenen heel belangrijk) de profeten in Israël en door de filosofen in Griekenland. In dit artikel zien we hoe Boeddha nieuwe, wezenlijke vragen aan de orde...

Read More

“The Holy Land is everywhere” (Black Elk) Door de groeiende wereldbevolking, de hoge welvaart en de alom aanwezige techniek is de natuur extreem in de verdrukking geraakt. Het klimaat verandert. Dieren en plantensoorten sterven in rap tempo uit. Het milieu is vervuild. We hebben de natuur als een ding uitgebuit. Het meest wrange voorbeeld daarvan is wel de vleesindustrie. Hoe verder? Ontbossing voor landbouw is misschien wel de oudste...

Read More

Wie vindt het nou niet belangrijk om zichzelf te zijn of zichzelf te worden? De vloedgolf aan ‘selfies’ is wat dat betreft veelzeggend. Natuurlijk wordt deze trend door de sociale media versterkt, maar los daarvan is het zelfbeeld in de loop der tijd steeds belangrijker geworden. In feite heeft de mensheid een eeuwen lange reis naar binnen gemaakt, eerder verinnerlijking genoemd en daarbij zijn de relaties met ons thuis – onze sociale...

Read More

Ongelovigen geloven het ongelooflijkste (K.H. Miskotte) Bestaat God? Als God goed is, waarom is er dan zoveel kwaad in de wereld? Hoe kunnen we God kennen? Heb je religie wel nodig om goed te leven? Vragen waar elk mens vroeg of laat voor komt te staan. Tegenwoordig heeft God geen beste naam meer. Hij wordt geassocieerd met religieus terrorisme of gezien als een onbruikbaar begrip. Toch valt daar veel op af te dingen. Van de vier...

Read More

  “If I didn’t leave my bitterness and hatred behind I‘d still be in prison.” (Nelson Mandela) Moraal is geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Je wil niet te gauw oordelen, want individuele vrijheid is in onze cultuur heel belangrijk. Maar zonder een veilige en rechtvaardige samenleving gaat het ook niet. En dan wordt het ongemak nog versterkt door grote sociale en morele veranderingen, terwijl moraal nu juist houvast wil bieden en...

Read More

“You’ll never walk alone” Corona heeft de wereld verward en veranderd. Volksgezondheid, economie en geldsysteem verkeren in een wereldwijde crisis. De pandemie grijpt om zich heen, omdat de Chinese regering de uitbraak aanvankelijk bagatelliseerde en nu nog steeds censureert. En omdat westerse overheden ondanks de waarschuwing andere prioriteiten hadden. Intussen staat de wereld stil. Het kapitalisme wordt stilletjes ten grave...

Read More

 There is a crack in everything, that’s how the light gets in (Leonard Cohen) Wat kan je in z’n algemeenheid over liefde zeggen? Liefde is prachtig, breed en veelzijdig. Maar de concrete werkelijkheid ook complex en vaak weerbarstig. Liefde heeft een exclusieve- en een inclusieve kant, is spontaan, duurzaam en trouw. De band van hartstocht en toewijding tussen twee geliefden met initiatief en wederkerigheid, vrijheid en...

Read More

 Het is een voorrecht om zonder veel dagelijkse zorgen met de wereldgeschiedenis bezig te kunnen zijn. Talloze mensen hebben de handen vol aan concrete alledaagse problemen. Ze komen aan abstracte beschouwingen over lange tijd en grote afstand niet toe. Toch is zo’n globaal perspectief geen overbodige luxe, want we lopen tegen grenzen aan waar de mensheid nooit eerder mee te maken kreeg. Alles verandert en dat is altijd al zo...

Read More

 “Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?” Jesaja 43: 18-19 Hoe worden we betere mensen? Individueel, door (soms pijnlijke) levenslessen? Of collectief, door de langzame biologische evolutie, de snellere culturele ontwikkeling en door razendsnelle technologische veranderingen richting kunstmatige intelligentie en -genen? Is de...

Read More